Seçkin yaşam alanları üretmek için yola çıkmış ve kendisine misyon olarak “insanların içinde kendini mutlu huzurlu ve güvende hissedecekleri mekanlar inşa etmeyi” hedeflemiş bir mimarlık ve danışmanlık firmasıdır.

MimArty mimarlık ve danışmanlığı bazı benzerlerinden ayrılan temel özelliklerinden biri projelerinde sosyal yaşam alanları, inşaat ve malzeme kalitesi kadar çevresel ve sosyal unsurlara da son derece önem vermesi ve özenli yaklaşmasıdır.

Öte yandan müşterilerinin beklentisini zamanında ve en kaliteli projeleri üretmek; bu konuda bize duyulan güveni boşa çıkartmamak yine vazgeçilmez ilkelerimiz arasındadır.

MimArty mimarlık ve danışmanlık, kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı, bir ticaret ve hizmet anlayışını benimsemiştir.

Bu anlayış, kaliteyi sadece projede değil,satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bunu sağlamak için her çalışanımız, işini sahiplenmek , sorumluluk almak , inisiyatif kullanmak , alanında gerekli bütün bilgi ve becerilere sahip olmak zorundadır.

Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer,onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır. Bu kendimizden çok müşterilerimiz için duyduğumuz bir sorumluluk duygusudur.

Açıklık , Şeffaflık ve Dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumak gerektiğinin bilincindeyiz…